Actors de 4 a 10 anys catalanoparlants per a vídeo corporatiu

btcom en Barcelona

Vídeo corporatiu de 2-3 minuts d'una empresa catalana de transport. Es presentarà a un acte intern de l'empresa i després és probable que el publiquin a les seves XXSS i web.
Durada orientativa del vídeo: 2-3 minuts
Dates de rodatge: 15 i 16 de Juliol de 2019 (Cada actor serà convocat un día i un màxim de 3h)

ÉS IMPRESCINDIBLE INDICAR L'EDAT ACTUAL I MOSTRAR UN VÍDEO ACTUANT
Ver otros castings en Barcelona

Castings visitados


Publicado el 03-07-2019