Audició cantants

Marc Vilajuana en Barcelona

CAT| Es necessiten cantants amb experiència escènica per a projecte remunerat sota direcció de Marc Vilajuana
(obert a cantants; especialment veus blanques femenines i contratenors)

Audició
Opció A: diumenge 26 juny 16-19h (Bcn)
Opció B: dilluns 27 juny 16-19h (Bcn)

*caldrà disponibilitat durant tota la setmana del 15 d’agost

escriure a ciavilajuana@gmaill.com

_ _ _ _ _
ESP | Se necesitan cantantes con experiencia escénica para proyecto remunerado bajo dirección de Marc Vilajuana
(abierto a cantantes; especialmente voces blancas y contratenores)

Audición
Opción A: domingo 26 junio 16-19h (Bcn)
Opción B: lunes 27 junio 16-19h (Bcn)

*Será necesaria disponibilidad durante toda la semana del 15 de agosto

escribir a ciavilajuana@gmaill.com


Publicado el 09-06-2022